Wereldneushoorndag in Pairi Daiza

Op deze Wereldneushoorndag zijn de teams van Pairi Daiza verheugd om twee goede nieuwtjes aan te kondigen.  Een baby zuidelijke witte neushoorn zou volgende zomer in het Park geboren kunnen worden. Tegelijkertijd zet Pairi Daiza zijn inspanningen voort om de noordelijke witte neushoorn te redden, een ondersoort die in het wild bijna is uitgestorven.

In Pairi Daiza leven zuidelijke witte neushoorns, een ondersoort waarvan er minder dan 20.000 individuen over zijn en waarvan de aantallen afnemen door stroperij en de verkleining van hun leefgebied.

Zal er binnenkort een noordelijke witte babyneushoorn zijn dankzij Ellie?

De noordelijke witte neushoorn is veel meer bedreigd dan de zuidelijke. Na de dood in 2018 van de laatste mannelijke noordelijke witte neushoorn die in een natuurreservaat in Kenia leefde, zijn er nu nog maar twee onvruchtbare vrouwelijke noordelijke witte neushoorns over. Een hachelijke situatie voor het voortbestaan van deze ondersoort. Gelukkig probeert een consortium van wetenschappers, gesteund door Pairi Daiza, de soort te redden met behulp van in-vitrofertilisatietechnieken. Sinds enkele jaren wordt genetisch materiaal (sperma) van 5 mannelijke noordelijke witte neushoorns zorgvuldig opgeslagen in een vriezer. Het doel? Om eicellen van dezelfde ondersoort te bevruchten tot een noordelijke witte neushoornembryo en dit te laten dragen door een “draagmoeder” van een zuidelijke witte neushoorn. Maar de techniek moet eerst getest worden op zuidelijke witte neushoorns om het weinige genetische materiaal dat wetenschappers tot hun beschikking hebben van noordelijke witte neushoorns niet te beschadigen. Met de hulp van de Pairi Daiza Foundation verzamelen wetenschappers van het BioRescue Project al enkele jaren eicellen van zuidelijke neushoorns in dierenparken, zodat deze bevrucht kunnen worden met sperma van mannelijke zuidelijke witte neushoorns.

Deze zomer keerde professor Thomas Hildebrandt van het Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research terug naar Pairi Daiza om een tiental oöcyten van zuidelijke witte neushoorn Ellie te verzamelen.

Deze tweede poging, de eerste vond plaats in de zomer van 2021, leverde twee in-vitro embryo’s op . Een vrouwelijke neushoorn die in Kenia woont, krijgt er binnenkort een of twee ingepland.  Catherine Vancsok, wetenschappelijk directeur van de Stichting Pairi Daiza, en Alicia Quiévy, hoofd diergeneeskunde en lid van het Zoölogisch Directoraat van Pairi Daiza, zullen aanwezig zijn om de procedure ter plaatse te begeleiden.Er is nog een lange weg te gaan, maar de hoop om op een dag getuige te zijn van de geboorte van een baby noordelijke witte neushoorn is bevestigd, dankzij het onderzoek dat mogelijk wordt gemaakt door Pairi Daiza en de dieren die daar leven.

Binnenkort een 5e baby zuidelijke witte neushoorn in Pairi Daiza?  

Naast de steun voor neushoornonderzoek neemt Pairi Daiza deel aan het EAZA Ex situ programma, gecoördineerd door de European Association of Zoos and Aquariums. Het park helpt het genetisch erfgoed van de soorten te behouden en maakt bezoekers bewust van de noodzaak om ze te beschermen.

Madiba, een van de twee vrouwelijke zuidelijke witte neushoorns in het park, is ongeveer 6 maanden zwanger. De draagtijd voor neushoorns is tussen de 16 en 18 maanden, dus als de natuur zijn gang gaat, zal Madiba op zijn vroegst in de zomer van 2024 voor de tweede keer bevallen.

Alicia Quiévy, hoofddierenarts bij Pairi Daiza: “Op dit moment zijn alle tekenen positief, maar er is nog een lange weg te gaan. Samen met de verzorgers van de grote zoogdieren volgen we de voortgang van haar dracht op de voet. De laatste echo’s en bloedtests zijn geruststellend”.

De neushoorn wordt het hele weekend gevierd door de Pairi Daiza Foundation

Op 23 en 24 september worden de bezoekers van Pairi Daiza uitgenodigd om Wereldneushoorndag 2023 te vieren. Voor deze gelegenheid zal een speciale badge in beperkte oplage te koop zijn in de Foundation Area. Alle opbrengsten gaan naar het BioRescue-project. Door de badge te kopen, kunnen bezoekers meedoen aan een loterij waarmee ze een privévoedingssessie met de neushoorns van Pairi Daiza kunnen winnen door het gewicht van hun nieuwste aanwinst, Kodjo, correct in te schatten. Het weekend is ook een gelegenheid om bezoekers uit te leggen hoe Pairi Daiza zich dagelijks inzet om deze dieren te beschermen.

De rol van dierentuinen is het observeren, bestuderen en beschermen van dieren. In een tijd waarin de biodiversiteit instort, is de inzet van dierenparken essentieel om wetenschappelijk onderzoek en de bescherming van bedreigde diersoorten te ondersteunen. De meest vooraanstaande dierenbeschermingsorganisaties, zoals de IUCN (International Union for Conservation of Nature), maken dit duidelijk. Levende dieren die tussen de mensen worden geboren, kunnen hun in het wild bedreigde soortgenoten helpen.