Tweeling Aziatische leeuwenwelpjes ontdekken de zoo.

Uitgerekend op Werelddierendag, 4 oktober, beviel leeuwin Lorena van twee leeuwenwelpjes in ZOO Planckendael. Twee maanden later komen de welpen af en toe buiten, samen met hun moeder. Deze geboorte is uiterst belangrijk, want van de Aziatische leeuwen bestaan er in de natuur nog maar 350. Het is de tweede worp van leeuwin Lorena dit jaar. De twee welpen, geboren in april, stierven nadat de leeuwin haar welpen niet meer aanvaardde na de noodzakelijke vaccinatie tegen kattenziekte en haar jongen dodelijk verwondde. ZOO Planckendael nam maatregelen om deze welpen wel succesvol te laten opgroeien.

Het is de vierde keer dat Lorena en Jari hun nest vullen met jongen. “De geboorte verliep heel vlot. De leeuwenmoeder likte de welpen na de geboorte droog en de kleintjes gingen meteen op zoek naar moedermelk om te drinken”, vertelt verzorger Frederik. De leeuwin, die in 2010 zelf geboren werd in ZOO Planckendael, is een ervaren moeder. “Ze was 110 dagen zwanger en kon in theorie bevallen van één tot zes welpen. Wij telden er uiteindelijk twee.”

De jongen verblijven momenteel nog samen met mama Lorena in de kraamkamer waar ze hen nog een maand zal zogen. Daar zitten ze even met drie, want vader Jari woont nu tijdelijk apart. Mannelijke leeuwen durven immers heel hevig te reageren tegen welpen.

Leeuwin Lorena heeft soms nood aan een wandeling in het buitenperk. De nieuwsgierige welpen durven haar af en toe al te volgen. Een moment waarop de aandachtige bezoeker ze uitzonderlijk vroeg al kan spotten! Buiten leren de welpen zelf het perk goed kennen en dat doen ze op hun eigen tempo. Wanneer moeder Lorena het veilig genoeg vindt, zal ze ook vader Jari toelaten om kennis te maken met zijn welpen. Hij moet nog even geduld hebben.”

Hoopvolle geboorte

Eerder dit jaar verloor ZOO Planckendael twee leeuwenwelpen toen moeder Lorena haar jongen dodelijk verwondde na het toedienen van de noodzakelijke vaccinatie tegen kattenziekte. Alle leeuwenwelpen, ook die van de Afrikaanse leeuwen in ZOO Antwerpen, worden op de leeftijd van 8 weken gevaccineerd tegen de dodelijke kattenziekte. Dat bepaalt het internationaal uitgeschreven protocol dat al jaren gevolgd wordt.

Bij de Afrikaanse leeuwen ging alles in het verleden altijd vlot. Bij de Aziatische leeuwen heeft deze wellicht overgevoelige moeder er toen anders over beslist.

In de natuur bijten leeuwinnen hun welpen dood als ze merken dat ze ziek of zwak zijn. Ze worden daarna onmiddellijk weer krols. Zo steken ze geen vruchteloze energie meer in deze jongen, maar focussen ze op nieuwe paringen en een nieuwe worp en verspillen ze geen kostbare energie.

In samenspraak met de stamboekhouder werd bekeken of het nog verstandig was om te kweken met Lorena en welke extra maatregelen konden genomen worden. “Leeuwin Lorena bracht in het verleden wel al enkele jongen succesvol groot. Daarom hebben we samen met de stamboekhouder beslist om de vaccinatie uitzonderlijk pas uit te voeren wanneer de welpen zes maanden oud zijn. Als extra maatregel worden de welpen vanop afstand gevaccineerd, om menselijk contact tot een minimum te beperken. We zijn dus hoopvol dat Lorena deze welpen succesvol zal grootbrengen.

Het geslacht van de leeuwenwelpen kent ZOO Planckendael voorlopig nog niet. “Tijdens de eerste vaccinatie bepaalt de dierenarts normaal ook het geslacht van de dieren. Maar omdat de leeuwenwelpjes op een later moment gevaccineerd worden, kan dat nu niet en is het wachten tot uitwendige kenmerken zekerheid brengen. Meer tijd voor hun verzorgers om twee leuke namen met een Y te bedenken!”

Nog 350 dieren

De geboorte van de leeuwenwelpjes is geweldig nieuws voor de diersoort. De Mechelse dierentuin neemt deel aan het Europese kweekprogramma voor deze bedreigde Aziatische leeuwen. Mannetje Wishu, geboren in 2021, vertrok net naar een andere dierentuin om daar zijn eigen troep te stichten. Dat is heel belangrijk, want Aziatische leeuwen komen enkel nog voor op één plek in de natuur. In het Gir Forest National Park in India zijn er nog slechts 350 van hun leeuwensoort over. Daar zijn de dieren bijzonder kwetsbaar door jagers en habitatverlies.

Videocredit: Zoo Planckendael
Fotocredit: Zoo Planckendael