Twee nieuwe orang-oetans

Iedereen bij Pairi Daiza is dolgelukkig om Julia en Moli te verwelkomen, twee Sumatraanse orang-oetans. Moeder en dochter komen bij ons wonen in het kader van een conservatieprogramma voor deze kritisch bedreigde diersoort.

Julia (19), de oudste van de twee, is geboren in 2002 in een zoo in München (Duitsland).
In 2014 werd ze in Boedapest moeder van Anna-Hanna (7) – bijgenaamd Moli door haar verzorgers. Van daar is het duo afgelopen weekend verhuisd naar Pairi Daiza, met aankomst op zondagmiddag 30 januari.

Julia en Moli zijn prachtige vertegenwoordigers van een soort die al in Pairi Daiza aanwezig is – de Sumatraanse Orang-oetan. Elke van de drie subsoorten van het geslacht der orang-oetans is kritisch met uitsterven bedreigd volgens de Internationale Unie voor de Conservatie van de Natuur (IUCN). In Pairi Daiza wonen acht Sumatraanse Orang-oetans, afkomstig uit het noorden van het gelijknamige Indonesische eiland.

Deze dieren zijn in het wild slachtoffer van stroperij en de vernietiging van de bossen waar zij hoog in de bomen leven, vaak om plaats te maken voor palmolieplantages.
Langzaam maar zeker daalt het aantal orang-oetans in het wild. Als de huidige trend zicht doorzet is duidelijk dat deze zeer intelligente dieren in de toekomst definitief verdwijnen. Momenteel leven er naar schatting nog 14.000 van deze dieren op Sumatra.

Bedreigde diersoorten beschermen is een van de kernwaarden van Pairi Daiza. Door het genetisch kapitaal van de orang-oetan te bewaren – in het kader van conservatieprogramma’s – zorgen dierenparken er eigenhandig voor dat deze diersoort niet volledig kan uitsterven.

In overleg met de Europese coördinator voor deze diersoort, is beslist dat Julia en Moli komen samenwonen met Gempa (16) en Sinta (27) in Pairi Daiza. De bedoeling is om de kans op reproductie te verhogen.

Van België tot Borneo

Ook buiten haar werk op eigen bodem is Pairi Daiza heel actief bezig met de bescherming van deze soort. In 2020 heeft de Pairi Daiza Foundation herbebossing en irrigatie mogelijk gemaakt van een gebied in Borneo, dat voordien door de mens was verwoest. In de jaren 90 was het bos waarin orang-oetans leefden gekapt om rijstvelden aan te leggen. De financiële steun van de Pairi Daiza Foundation werd gebruikt om de vochtigheid van het oorspronkelijk moerasgebied te herstellen, en om daar 11.000 bomen te planten.

Eind vorig jaar heeft de Pairi Daiza Foundation haar samenwerking met de Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) hernieuwd via een ongelooflijk herintroductieproject. 9 orang-oetans, die net als veel soortgenoten, opgevangen waren door het BOSF nadat ze van hun ouders of hun leefgebied waren beroofd, zullen binnenkort naar het wild terugkeren.
Na een lang traject van rehabilitatie zijn zij nu in de laatste fase beland, voor ze terugkeren naar het wild. Ze wonen nu op eilanden midden in het bos, waar zij hun vaardigheden om te overleven in werkelijke omstandigheden kunnen verbeteren.
Ze zullen zelf zoeken naar wilde vruchten, andere diersoorten ontmoeten, eigenhandig nesten maken in bomen, …

Op die eilanden krijgen de dieren nog steeds minimale ondersteuning. Twee keer per dag krijgen ze extra voedsel – maar zonder menselijk contact. Teams ter plaatse evalueren dagelijks hun toestand en een dierenarts staat klaar om in te grijpen bij gezondheidsproblemen. Binnenkort wordt bepaald wanneer de orang-oetans volledig onafhankelijk zijn, en keren zij terug naar het wild.

Met de steun van de Pairi Daiza Foundation wordt op deze eilanden infrastructuur gebouwd of gerenoveerd, en zullen de teams ter plaatse uitgerust worden met extra materiaal om de dieren op afstand te volgen.

Twee projecten werden tot nu toe gefinancierd door de Pairi Daiza Foundation en haar gulle donoren. Een derde project komt er binnenkort aan.

Ondertussen zullen bezoekers van Pairi Daiza en donors van de Foundation Julia, Moli, Sinta en Gempa samen kunnen bezoeken wanneer Pairi Daiza heropent op 12 februari 2022. Aan de overkant van het pad woont het gezin van Sari en Ujian, met hun zonen Berani en Mathaï.