Tian Bao blijft in 2022

Pairi Daiza heeft een akkoord bereikt waardoor de eerste reuzenpanda die in België geboren is, ook in 2022 in Pairi Daiza mag blijven. In de context van de huidige gezondheidssituatie zullen beide partijen de nodige stappen ondernemen om Tian Bao dit jaar naar China te verhuizen.

De jongere pandatweeling Bao Di en Bao Mei, die in 2019 in Pairi Daiza geboren is, zal samen verhuizen naar een nieuw verblijf dat speciaal voor hen wordt aangelegd.
De tweeling scheiden van hun moeder Hao Hao maakt maakt het opnieuw mogelijk voor hun moeder om zwanger te geraken. Zo neemt Pairi Daiza verder deel aan het in stand houden van deze kwetsbare soort.

Wu Minglu, secretaris-generaal van de China Wildlife Conservation Association (CWCA) en Eric Domb, voorzitter en oprichter van Pairi Daiza, ondertekenden een overeenkomst waardoor Tian Bao nog een jaar in Pairi Daiza kan blijven. Ter herinnering, de overeenkomst over de aanwezigheid van panda’s in België bepaalt dat de de baby’s die in Pairi Daiza geboren worden, naar China terugkeren wanneer ze 4 jaar oud zijn.

Het vertrek naar China van Tian Bao, de eerste reuzenpanda die op 02 juni 2016 geboren werd, was oorspronkelijk gepland voor 2020. De pandemie dwong beide partijen die plannen te herzien. Vandaag is een akkoord bereikt en is bevestigd dat Tian Bao zijn zesde verjaardag in België zal vieren.

Het CWCA is een nationale non-profit met als missie het behoud en de duurzame ontwikkeling van de Chinese wilde dieren. Door middel van wetenschappelijke projecten, universitair onderzoek, educatieve activiteiten en internationale samenwerking werkt het aan de redding van de reuzenpanda.

In 2013 tekende Pairi Daiza een overeenkomst met het CWCA om Xing Hui en Hao Hao te verwelkomen, het echtpaar reuzenpanda’s heeft ons land sindsdien drie schattige baby’s geschonken. In samenwerking met het CWCA hebben Pairi Daiza en de Pairi Daiza Foundation onderzoeksprojecten gefinancierd van Dr. Jella Wauters (endocrinoloog aan de UGent) naar de voortplanting en zwangerschap van reuzenpanda’s.

Ter herinnering: vrouwelijke panda’s zijn slechts één tot drie dagen per jaar vruchtbaar. De reuzenpanda is door de Internationale Unie voor de Conservatie van de Natuur (IUCN) geclassificeerd als een “kwetsbare” diersoort.

Eric Domb, voorzitter en oprichter van Pairi Daiza: “Wij danken het CWCA en zijn secretaris-generaal van harte voor het vertrouwen dat zij in de loop der jaren in Pairi Daiza hebben gesteld, via deze samenwerking ten voordele van de reuzenpanda. Dankzij deze samenwerking zullen onze bezoekers ook in 2022 nog 5 reuzenpanda’s kunnen zien in Pairi Daiza.

Onze dank gaat ook uit naar onze historische partner, de bankverzekeraar Belfius, die ons sinds het begin van dit avontuur heeft geholpen onze missie als geëngageerde speler in het behoud van deze kwetsbare diersoort te vervullen.”

Een nieuw gebied voor Bao Di en Bao Mei deze zomer

Op 08 augustus 2019 beviel Hao Hao van twee schattige baby’s die 100 dagen later de namen Bao Mei en Bao Di kregen. Een tweeling van een verschillend geslacht is uniek in Europa en wereldwijd ook uitzonderlijk zeldzaam. Tweelingen komen vaak voor bij reuzenpanda’s, maar dan wel van hetzelfde geslacht.

Sindsdien is de tweeling stevig gegroeid onder het toezicht van hun liefdevolle moeder.
Het zijn echte deugnieten geworden die ons steeds opnieuw verbazen met allerlei capriolen.

Bao Di en Bao Mei zijn nu zo volgroeid en zwaar genoeg (90 kg) om op eigen benen te staan. Zoals dat in het wild gebeurt, gaat de reuzenpanda in deze levensfase op zoek naar een apart verblijf. Reuzenpanda’s hebben een sterk territoriaal instinct en houden van een solitair bestaan. De tweeling moet dus van hun moeder gescheiden worden.

De teams van Pairi Daiza bereiden een geschikt gebied voor waar de tweeling deze zomer samen zijn intrek zal nemen.

Misschien een baby reuzenpanda in 2023

De inspanningen die China, zijn partners en universitaire programma’s de afgelopen 30 jaar hebben geleverd, werpen vruchten af. Meer dan 1.800 reuzenpanda’s leven nu in het wild (vergeleken met 1.200 in de jaren ‘80). Het kweekprogramma in dierenparken draagt bij tot de instandhouding van de soort. Er zijn reeds dertien reuzenpanda’s in het wild geïntroduceerd, dankzij wereldwijde inspanningen om de soort in stand te houden.

Kinderen maken is een bijzonder ingewikkeld proces voor reuzenpanda’s. Vrouwtjes zijn maar één tot drie dagen per jaar vruchtbaar. En ze worden pas loops als hun jongen zijn uitgevlogen. Door een quasi totaal gebrek aan libido en hun solitaire instinct is er weinig natuurlijke aantrekking tussen mannetjes en vrouwtjes.

Waarschijnlijk zullen volgend jaar alle puzzelstukken op hun plaats vallen om de dierenartsen van Pairi Daiza en de Chinese deskundigen toe te staan opnieuw kweekpogingen op te starten.

Tim Bouts, zoölogisch directeur van Pairi Daiza: “Reuzenpanda’s laten voortplanten is zelfs met assistentie een enorme uitdaging. Als Hao Hao klaar is, zullen we haar proberen te helpen om opnieuw moeder de worden. Deze zeer complexe stap is duidelijk een van de belangrijkste uitdagingen voor ons team.”

In afwachting hiervan kunnen bezoekers Hao Hao, Xing Hui, Tian Bao, Bao Di en Bao Mei bezoeken tijdens het seizoen 2022 van Pairi Daiza dat volgend weekend begin. Het park heropent op zaterdag 12 februari 2022 en zal 11 maanden onafgebroken open blijven (sluiting na 8 januari 2023).