Przewalskipaard vertrokken

Een Przewalskipaard is uit Beekse Bergen vertrokken om uitgezet te worden in het wild. Dankzij de samenwerking van Europese dierentuinen wordt de diersoort, oorspronkelijk uitgestorven in de natuur, geherintroduceerd op de grasvlaktes van Kazachstan.

Przewalskipaarden kwamen oorspronkelijk voor op de grasvlaktes van Mongolië, China en Kazachstan. De diersoort is in het wild uitgestorven door de jacht en het verlies van het leefgebied. De Przewalskipaarden kwamen enkel nog in dierenparken voor. Door de samenwerking van Europese dierentuinen is het nu weer mogelijk om populaties te herintroduceren in de natuur.

Voor het herintroductieproject in Kazachstan worden dit jaar acht paarden uitgezet in het aangewezen gebied. Het uiteindelijke doel is om aldaar een kudde van 35 paarden te plaatsen.

De merrie uit Beekse Bergen is geselecteerd om verschillende redenen. Curator Lars Versteege: “Het specifieke paard is gekozen, omdat ze jongvolwassen is en haar mannetje staat tegenover de andere paarden. Ook is gekeken naar de genen van het dier en deze zijn perfect om eenmaal in Kazachstan mee voort te planten.”

Samenwerking

Bijna elke diersoort heeft zijn eigen Europese managementprogramma, een zogenaamd EEP. De coördinatie van een EEP ligt bij een Europese dierentuin, in dit geval bij de dierentuin van Praag. De coördinator beheert alle informatie van de soort en doet aanbevelingen met betrekking tot het uitwisselen van de individuele paarden met als doel: een gezonde reservepopulatie in dierentuinen. Als het mogelijk is om dieren uit te zetten in de natuur, bepaalt de coördinator ook welke dieren dat zullen zijn. 

De coördinator heeft een selectie gemaakt van genetisch interessante paarden. In Tiergarten Berlijn worden deze dieren momenteel verzameld en geïntroduceerd waarna de groep de reis naar Kazachstan zal maken. Versteege: “Zonder de samenwerking van Europese dierentuinen zouden dergelijke herintroducties niet mogelijk zijn.”

Biodiversiteit

Dieren in dierentuinen dienen als reservepopulatie. Wanneer een soort uitsterft in de natuurlijke leefomgeving, zijn deze dieren nog wel behouden. Zodra de omstandigheden dit toelaten, worden de dieren in de natuur uitgezet. De voorwaarden zijn wel dat het leefgebied volledig veilig is en groot genoeg om een gezonde populatie te voeden en huizen. “Het komt heel sporadisch voor”, vertelt Versteege. “Daarom is het extra bijzonder dat het bij deze Przewalskipaarden dus wel is gelukt.”

Het uitzetten van de paarden in Kazachstan heeft grote positieve gevolgen voor de biodiversiteit van de natuur in dit gebied. Versteege: “Grote grazers staan bekend als boswachters. Het grazen van deze paarden zorgt ervoor dat de grasvlakte geen heide wordt en de grond wordt bemest. En stel je eens voor: een paard loopt over de vlakte, een insect springt op en een vogel heeft weer zijn eten. Het is natuurlijk fantastisch dat Beekse Bergen met één genetisch gezond Przewalskipaard een steentje bijdraagt aan de biodiversiteit van dit land.”