Pairi Daiza opent nieuw opvangcentrum voor gewonde wilde dieren

Géraldine’s Heaven, het nieuwe opvangcentrum voor gewonde wilde dieren in Pairi Daiza, is operationeel.

In Wallonië, net als elders in de wereld, zijn wilde dieren het slachtoffer van menselijke activiteiten (bezetting van hun territorium, wegverkeer, stroperij, vervuiling, enz.) Het Waalse CREAVES-netwerk (Centre de Revalidation des Espèces Animales Vivant à l’Etat Sauvage), gesteund door de Minister van Natuur en Dierenwelzijn, Céline Tellier, zet zich in om de wilde dieren in Wallonië te helpen. Sinds begin deze maand ondersteunt een nieuw centrum in Pairi Daiza, CREAVES “Géraldine’s Heaven”, het netwerk door een kliniek en een performant zoölogisch team ter beschikking te stellen. Elf wilde dieren zijn al behandeld. Alle dieren, ook zij die in Vlaanderen worden gered door een erkend Vlaams opvangcentrum, kunnen nu genieten van de steun van dit opvangcentrum dat gerund wordt door de Pairi Daiza Foundation.

Fotocredit: Pairi Daiza
Een eerbetoon aan een dierenvriend

Het nieuwe CREAVES centrum van Pairi Daiza heeft de naam “Géraldine’s Heaven” gekregen als eerbetoon aan Géraldine Labille, een dierenverzorgster van Pairi Daiza die op 29 september 2017 op 25-jarige leeftijd te vroeg is overleden. Géraldine was een zonnige, wilskrachtige en briljante persoonlijkheid en een zeer geliefde collega in het dierenpark. Ze was een leidende persoonlijkheid in het team van de dierentuin en was ook bekend bij de kijkers van het programma “Expeditie Pairi Daiza”. Er werd overwogen om haar op te nemen in het managementteam van de Pairi Daiza Foundation. Haar nagedachtenis is ook een eerbetoon aan alle verzorgers van het Park en hun dagelijkse tomeloze inzet en aandacht voor het welzijn van hun beschermelingen.

Een opvangcentrum als geen ander

Negentien CREAVES centra zijn momenteel erkend in Wallonië om gewonde dieren op te vangen en te rehabiliteren. In tegenstelling tot andere centra neemt Géraldine’s Heaven niet rechtstreeks dieren op die haar door het publiek worden toevertrouwd, maar wel dieren die door andere centra worden binnengebracht. Het is een medisch ondersteuningscentrum voor andere centra die wilde dieren hebben opgevangen die in het wild gewond zijn geraakt, zoals egels, buizerds, bunzingen en vleermuizen. Ook de Vlaamse natuurhulpcentra staan in contact met het nieuwe CREAVES centrum in het Park. Zij hebben al dieren overgebracht naar Pairi Daiza voor gespecialiseerde zorg. Zo bracht het natuurhulpcentrum van Geraardsbergen een buizerd met gebroken vleugel binnen. 

Fotocredit: Pairi Daiza

Céline Tellier, Waals minister van Leefmilieu, Natuur, Bosbouw, Plattelandszaken en Dierenwelzijn: “De CREAVES spelen een essentiële rol in de verzorging en opvang van gewonde wilde dieren. Met grote toewijding geven de vrijwilligers van de centra hun tijd en energie om de dieren te helpen. Ik wil hen graag op hun beurt steunen door meer geld beschikbaar te stellen en de administratie te vereenvoudigen, zodat zij hun energie kunnen richten op de verzorging van gewonde wilde dieren. Ik ben ook blij dat er dit jaar drie nieuwe CREAVES in de Montagne zijn geopend en goedgekeurd, waaronder Géraldine’s Heaven, dat we vandaag inwijden. Dit nieuwe centrum zal een belangrijke ondersteuning zijn voor alle andere CREAVES.

CREAVES “Géraldine’s Heaven”, gevestigd in Pairi Daiza, is een ziekenhuis dat zorgt voor dieren die een operatie, geavanceerd onderzoek of verzorging van jonge dieren nodig hebben. Het is uitgerust met een ultrasound scanner, een röntgenapparaat, een endoscoop, perfusiesystemen en alle apparatuur die nodig is voor chirurgische ingrepen om de beste zorg te bieden aan de dieren die door de andere CREAVES worden opgevangen. In de herstel- en verzorgingsruimte heeft de Pairi Daiza Foundation individuele hospitalisatiezones geïnstalleerd met zuurstoftoevoer en temperatuur- en lichtregeling.

Fotocredit: Pairi Daiza

“Wilde dieren die gewond worden aangetroffen, danken hun ongeluk vaak aan menselijke activiteiten. Het is belangrijk voor ons om er alles aan te doen om hen een tweede kans te geven. We zijn er trots op dat we deze dieren weer gezond kunnen maken en tegelijkertijd andere CREAVES kunnen ontlasten, die soms niet over de nodige middelen beschikken,” legt Antoine Lebrun, directeur van de Stichting Pairi Daiza, uit.

Drie dierenartsen, drie verzorgers en vrijwilligers zijn toegewezen aan deze CREAVES. Géraldine’s Heaven” kan ook rekenen op het netwerk van wetenschappers en universiteiten die Pairi Daiza al bijstaan wanneer dat nodig is. Dierentandartsen, medische beeldvormingstechnologen, oogartsen of prothesisten, het adresboekje van Pairi Daiza staat vol met competente en bereidwillige specialisten.

Alicia Quiévy, hoofddierenarts bij Pairi Daiza en lid van het managementteam van de dierentuin: “Trauma komt vaak voor bij wilde dieren in het wild. In de 15 dagen dat we nu actief zijn, hebben we vooral dieren moeten behandelen die gewond waren geraakt door menselijke activiteiten of die verweesd waren toen hun ouders een ongeluk hadden. Onze CREAVES heeft al twee hersteloperaties uitgevoerd. En zeven dieren (vier egels, een vleermuis, een bunzing en een Vlaamse gaai) rusten nu uit, in afwachting van hun terugkeer in de natuur door de CREAVES die hen aan ons heeft toevertrouwd”.

Het CREAVES “Géraldine’s Heaven” heeft een uitgebreid assortiment voeding en medicijnen speciaal voor wilde dieren. In tegenstelling tot sommige gespecialiseerde centra die geen speciale hospitalisatiezone hebben voor dit soort diersoorten, kunnen de dieren in Pairi Daiza op hun eigen tempo revalideren.  Zodra de dieren zijn gerehabiliteerd, laten de CREAVES-centra ze weer vrij in het wild.

Ter herinnering: in het Waalse Gewest kunnen enkel de CREAVES-centra tijdelijk wilde dieren houden om ze de nodige verzorging te geven.

Dieren in het wild helpen… hier en elders

In België is de Stichting al enkele jaren betrokken bij een project, Nassonia genaamd, voor duurzaam en verantwoord medebeheer van het bosdomein Saint-Michel Freyr, in samenwerking met het Waalse Departement voor Natuur en Bos (DNF).

Er wordt ook gewerkt aan het kweken van groene boomkikkers en geelbuikvuurkikkers in het park voordat ze in het wild worden uitgezet. En elk jaar neemt het opvangcentrum honderden reptielen en amfibieën op die door hun eigenaars werden achtergelaten of door de autoriteiten in beslag werden genomen.

De CREAVES “Géraldine’s Heaven” is opnieuw een project waarmee de Stichting Pairi Daiza nog meer lijdende dieren kan helpen.