Pairi Daiza Foundation

Recordjaar voor het opvangcentrum van de Pairi Daiza Foundation.

Maar liefst 741 reptielen en amfibieën werden opgevangen in 2022. Steeds meer verlaten dieren door de energiecrisis.

Elk jaar worden enkele honderden reptielen en amfibieën die door hun eigenaars zijn achtergelaten of door de autoriteiten in beslag zijn genomen, opgevangen in het opvangcentrum van de Pairi Daiza Foundation aan boord van de walvisvaarder van het park, de “Mersus Emergo”. In 2022 zijn 741 individuen (623 in 2021), waaronder maar liefst 598 waterschildpadden, in onze bassins terechtgekomen.

Elk jaar hoopt de verantwoordelijke van het opvangcentrum, Pascal Dortu, dat het aantal diern afneemt en dat de mentaliteit bij de mensen thuis verandert. Helaas brak het aantal in 2022 geredde schildpadden, hagedissen en slangen alle pijnlijke records van het toevluchtsoord in Pairi Daiza.

Verlaten door de energie- en financiële crisis?

Eigenaars vergeten al snel de specifieke behoeften van deze soorten en de tijd die het soms in beslag neemt. Pompen, warmtelampen, voeding, diergeneeskundige zorg… het goed verzorgen van een dier, en nog meer van een reptielen, betekent een aanzienlijke kostenpost voor een gezin. In 2022 was de energiecrisis de meest genoemde reden van eigenaars die hun schildpadden aan de Foundation wilden toevertrouwen: “Mensen hebben het gevoel dat ze het juiste doen door het dier af te staan aan een 5-sterren asiel, maar dit is niet de oplossing. Het is beter om eerst na te denken over de gevolgen in plaats van nadien over een mogelijke oplossing. “, legt Pascal Dortu uit, verantwoordelijke van het opvangcentrum van de Pairi Daiza Foundation.


Niet minder dan 598 waterschildpadden hebben zich dit jaar bij de Mersus Emergo vijvers gevoegd, evenals 67 hagedissen, 75 slangen en 1 kaaiman. “We zien nog steeds ongelooflijke gevallen van dieren die in een erbarmelijke staat aankomen, zoals een schildpad die door een grasmaaier is gescalpeerd. In plaats van de schildpad naar de dierenarts te brengen, geven de mensen hem hier af,” zegt Pascal Dortu.

Er is nog een lange weg te gaan…

Het ministerieel besluit van 25 februari 2021 ter uitvoering van het besluit van de Waalse regering van 10 december 2020 betreffende het in de handel brengen en houden van reptielen heeft tot op heden helaas geen noemenswaardig effect gehad, evenmin als de sinds afgelopen zomer ingestelde verplichting om een vergunning voor het houden van huisdieren te verkrijgen.


“Na 30 jaar dieren te hebben opgevangen, waarvan 20 jaar in Pairi Daiza, zie ik dat er nog steeds evenveel dieren worden achtergelaten. Mensen veranderen niet. Hier in Pairi Daiza proberen we echt een verschil te maken. Tijdens de wintersluiting van het park gaan we nieuwe terraria toevoegen.

Bij elk achtergelaten dier wordt 20 euro betaald aan de Pairi Daiza Foundation. Het is een kleine compensatie, maar het draagt ertoe bij dat de opgevangen dieren een zo vredig mogelijk nieuw leven krijgen. Velen van hen komen aan in een precaire toestand, en het opvangcentrum biedt hun de nodige zorg. De individuen die tot een bedreigde soort behoren, kunnen, als hun gezondheid dat toelaat, deelnemen aan een fokprogramma en zo bijdragen tot de instandhouding van de soort.

…maar de passie is groot

Onder de ongeveer vijftien lopende projecten van de Pairi Daiza Foundation is er met name de herintroductie van een inheemse amfibie, de geelbuikvuurpad, in samenwerking met Natagora. De geelbuikvuurpad was een eeuw geleden nog wijdverspreid in Wallonië, maar in de jaren tachtig verdween hij volledig. Sinds enkele jaren kweken de teams van Pairi Daiza de geelbuikvuurpadden in het Park met als doel de jongen opnieuw in het wild te introduceren.

Videocredit; Pairi Daiza Foundation
Oproep voor vrijwilligers

De Pairi Daiza Foundation is ontstaan uit de wens om de band tussen mens en natuur te versterken en een duurzame inzet voor het behoud ervan aan te moedigen. Het verwelkomt en traint het hele jaar door vrijwilligers. Vrijwilligers nemen deel aan de activiteiten van de Foundation en maken de bezoekers van het park bewust van de projecten voor het behoud van de soorten.
Het is ook mogelijk om de Pairi Daiza Foundation en het werk van de teams te steunen door een donatie te doen of door peter/meter te worden van een diersoort.
Om zich bij het team van vrijwilligers aan te sluiten of de projecten voor het behoud van de soorten te steunen, surf je naar:

De Pairi Daiza Foundation is ontstaan uit de wens om de band tussen mens en natuur te versterken en een duurzame inzet voor het behoud ervan aan te moedigen. Het verwelkomt en traint het hele jaar door vrijwilligers. Vrijwilligers nemen deel aan de activiteiten van de Foundation en maken de bezoekers van het park bewust van de projecten voor het behoud van de soorten.
Het is ook mogelijk om de Pairi Daiza Foundation en het werk van de teams te steunen door een donatie te doen of door peter/meter te worden van een diersoort.
Om zich bij het team van vrijwilligers aan te sluiten of de projecten voor het behoud van de soorten te steunen, surf je naar: www.pairidaiza.eu/foundation