Ooievaarpopulatie groeit

Het aantal nesten van Witte Ooievaars in Pairi Daiza en het aantal kuikens per nest zijn respectievelijk met 26% en 18% gestegen ten opzichte van vorig jaar.

Dit zijn de belangrijkste conclusies van de observaties tijdens de recentste ringactie die op 5 juni 2024 zijn uitgevoerd door het team van Didier Vangeluwe, hoofd van BeBirds, het Belgisch Vogel Ringwerk van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Om de toegenomen ooievaarpopulatie in Pairi Daiza nog beter te kunnen bestuderen, deelt Pairi Daiza een oproep aan de bezoekers om de ringen van deze wilde ooievaars te fotograferen.

Sinds de eerste ringactie in Pairi Daiza in het voorjaar van 2013 werd uitgevoerd samen met ornitholoog Didier Vangeluwe, zijn er in totaal 239 ooievaarsjongen en één volwassen broedende ooievaar geringd in Pairi Daiza.

Het doel is om de demografie en de migratie van de ooievaars die in het park broeden of uit het ei komen, te observeren en te beheren. Wat de verplaatsingen betreft, maakt de ringing het mogelijk om de overwinteringsgebieden te lokaliseren, evenals de geografische herkomst van de ooievaars die in het park nestelen en de bestemming van degenen die hier zijn geboren.

Dankzij de ringmerking werd vastgesteld dat de ooievaars die in West-Europa nestelen, de hardere seizoenen doorbrengen in Spanje, Marokko en zelfs tot in Mali reizen! Hun drijfveer: voldoende voedsel vinden. Hoewel de verzorgers van Pairi Daiza hen niet voeden om hun migratie-instinct niet te verstoren, blijven sommige ooievaars het hele jaar door in Pairi Daiza omdat ze er zelf genoeg voedsel vinden.

Op 5 juni hebben de teams van Pairi Daiza en BeBirds onder andere de ringcodes van 10 eerder geringde broedende ooievaars geïdentificeerd. Van de 10 vogels zijn er vijf geringd in Pairi Daiza tussen 2014 en 2022. De andere werden de voorbije jaren geringd in het Zwin, Planckendael, Duitsland en Frankrijk.

Markante cijfers van de recente ringactie:
– Aantal broedparen: 54 (tegenover 40 in 2023)
– Minimum aantal waargenomen jongen: 95 (mogelijk meer, maar sommige nesten lieten geen volledige telling toe)
– Aantal geringde jongen: 71 (tegenover 55 in 2023)
– Gemiddelde nestgrootte: 3.4 jongen per nest (tegenover 2.9 in 2023)

Bezoekers kunnen deelnemen aan dit onderzoek.

Als bezoekers een geringde ooievaar in Pairi Daiza zien, kunnen ze proberen een foto van zijn ring te maken en hun foto’s naar het Instituut voor Natuurwetenschappen sturen via het adres ring@naturalsciences.be.

Het Instituut voor Natuurwetenschappe zal helpen om de code te ontcijferen en de afkomst van de ooievaar te achterhalen! De auteur van de foto wordt vervolgens geïnformeerd over de oorsprong en de leeftijd van de betreffende ooievaar.

Bron/fotocredit: Pairi Daiza