Nieuw project

De Pairi Daiza Foundation zal het leefgebied van de Rode Panda in Nepal herstellen.

Goed nieuws voor de soortgenoten van de Rode Panda’s van Pairi Daiza die in het wild leven! Dit jaar heeft de Pairi Daiza Foundation besloten een nieuw project te starten: het herstel van de natuurlijke habitat van de rode panda in Nepal. Een habitat die vooral door de mens wordt bedreigd, waardoor de rode panda de status van bedreigde diersoort krijgt. Het door de Pairi Daiza Foundation gesteunde project bestaat uit het herstel van ongeveer 90 hectare land in het oosten van Nepal. De herstelde habitat kan een vitale corridor vormen voor de rode panda en andere bedreigde dieren in de regio.

Minder dan 10.000 individuen in het wild

In Pairi Daiza leven vier rode panda’s. Himiko, Hui Hu, Loha en Mohan worden dagelijks verzorgd. Elke dag voedt de rode panda zich naar hartenlust met 1,5 kg bamboe, hun favoriete maal, en met fruit en groenten.

“Deze rode panda’s zijn schattig en zo vertederend. Er is een echte band tussen ons en het is mijn dagelijkse kleine geluk om ze elke ochtend te begroeten”, zegt Jordy, de verzorger van de rode panda’s.

Helaas kan hetzelfde niet gezegd worden van al hun metgezellen in hun natuurlijke habitat. De rode panda is door de Internationale Unie voor Natuurbehoud (IUCN) geclassificeerd als “bedreigd” en wordt nog ernstiger met uitsterven bedreigd dan de beroemde reuzenpanda. Er zijn er nog minder dan 10.000 in het wild en hun populatie blijft afnemen.

Fotocredit; Pairi Daiza

“De rode panda is de enige vertegenwoordiger van zijn familie in termen van wetenschappelijke classificatie van soorten. De bescherming ervan betekent dus het behoud van een fragment van onze biodiversiteit dat alleen zij belichamen”, legt Catherine Vancsok, wetenschappelijk directeur van de Stichting Pairi Daiza, uit.

Door de rode panda te beschermen, werkt de Foundation ook aan de bescherming van de nevelpanter, de Aziatische goudkat, de marmerkat, de Bengaalse tijger, de schubdierachtigen, de gevlekte linsang (plaatselijk bedreigd) en de Himalaya zwarte beer, die allen in deze regio van de wereld voorkomen.

Plant een huis voor een rode panda

De bergwouden van de Himalaya, waar de rode panda leeft, worden vernietigd door landbouw, bosbouw en wegenbouw, waardoor zijn leefgebied wordt verkleind en versnipperd. Oost-Nepal, grenzend aan India, is een strategisch gebied voor de rode panda omdat het een verbinding vormt tussen beschermde en onbeschermde habitats van bedreigde wilde dieren. Dit is de zogenaamde Panchthar-Ilam-Taplejung regio. Dit gebied is momenteel sterk aangetast door menselijke activiteiten. Het project, ondersteund door de Pairi Daiza Foundation in samenwerking met het Red Panda Network, bestaat uit het herstel van ongeveer 90 hectare grond in dit gebied om een habitatcorridor te creëren voor de rode panda’s en andere diersoorten die hetzelfde gebied delen. Dit gebied is bijzonder belangrijk voor de rode panda, aangezien hier 25% van de Nepalese populatie van de soort leeft.

Het dieet van de Rode Panda bestaat voor 95% uit bamboe. De levenscyclus van deze planten eindigt met een massale bloei, gevolgd door afsterven. Bamboe herstelt zich niet gemakkelijk in verstoorde gebieden en wordt moeilijk te vinden in gefragmenteerde bossen. Dit herstelproject omvat het planten van bomen, het plaatsen van hekken en samenwerking met de plaatselijke gemeenschappen om de herstelde gebieden te beschermen. Een lokale gemeenschapsgroep zal het beheer en de restauratie uitvoeren. Het zal ook nodig zijn lokale mensen in te huren om toezicht te houden op de rode panda’s. Deze zullen worden aangesteld als boswachters. Dit zal de plaatselijke gemeenschappen een groter gevoel van verantwoordelijkheid geven voor de bescherming van de rode panda’s en hun habitat.

Together for the Animals

De Pairi Daiza Foundation, geboren in 2015, wil elke bezoeker van het Park inspireren tot een blijvend engagement voor natuurbehoud en een diepe liefde voor dieren. Sinds haar oprichting heeft de Foundation 5 prioritaire missies gedefinieerd om concreet te handelen ten gunste van de biodiversiteit: behoud van bedreigde habitats; bescherming van bedreigde soorten; ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek; opvangen van reptielen en amfibieën & valorisatie van het natuurlijk erfgoed. Deze opdrachten worden uitgevoerd via projecten in België en de rest van de wereld.

Om je aan te sluiten bij het team van vrijwilligers of om projecten voor het behoud van soorten te steunen, ga naar: www.pairidaiza.eu/foundation. Het is ook mogelijk om peter/meter te worden van een rode panda van Pairi Daiza via https://www.pairidaiza.eu/nl/peterschap.