Nieuw bezoekersrecord

Bijna 2,3 miljoen mensen bezochten Pairi Daiza tijdens het seizoen 2023, dat eindigde op zondag 07 januari. Dat is bijna 8% meer dan het vorige seizoen en een record voor de grootste private toeristische attractie van het land.De groeiende populariteit van Pairi Daiza vertaalt zich in een stijgende aantal schenkingen en legaten aan de Pairi Daiza Foundation.

Dankbaarheid voor 30 jaar steun voor de natuur

Pairi Daiza viert dit jaar zijn 30ste verjaardag en is populairder dan ooit. Tijdens het seizoen 2023, dat liep van 18 februari 2023 tot 7 januari 2024, liepen 2.279.000 mensen over de beroemde strofe van de Ierse dichter William Butler Yeats die bezoekers die bij aankomst in Pairi Daiza begroet: “Onder je voeten spreid ik mijn dromen uit. Loop zachtjes want je loopt op mijn dromen“. Dit zijn de dromen die Eric Domb, de oprichter van het park, met zoveel mogelijk mensen wil delen. Een droom van meer harmonie tussen mensen en andere dieren. 

Eric Domb, voorzitter en oprichter van Pairi Daiza: “Mijn dank gaat uit naar de honderdduizenden mensen die Pairi Daiza vorig jaar hebben bezocht. Ik dank hen hartelijk voor hun steun en aanmoediging bij het nastreven van ons ultieme doel: de bescherming en het behoud van alle dieren. Dankzij hen hebben we nog meer dieren kunnen helpen die in het wild leven“.

Pairi Daiza zette natuurbehoud centraal in 2023

De groeiende populariteit van Pairi Daiza en het stijgende aantal schenkingen en legaten aan de Pairi Daiza Foundation hebben ons in staat gesteld om het aantal projecten voor het behoud van wilde dieren in België en over de hele wereld in 2023 verder te verhogen. Er werden 22 projecten gesteund vorig jaar. Enkele blikvangers van de Pairi Daiza Foundation brengen we graag onder de aandacht:

Ook dit jaar nam het opvangcentrum ‘Refuge’ van de Foundation reptielen en amfibieën op die door hun eigenaars in de steek waren gelaten of door de autoriteiten in beslag werden genomen. Honderden van deze dieren zouden zijn omgekomen als deze vrijwillige structuur in het park er niet was geweest.

In 2023 werd ook Geraldine’s Heaven aan de ingang van Pairi Daiza opgericht. Dit CREAVES (Centre de Revalidation des Espèces Animales Vivant à l’Etat Sauvage) is het medisch ondersteuningscentrum voor de andere centra die gewonde wilde dieren hebben opgevangen, zoals egels, buizerds, bunzingen en vleermuizen. Het ziekenhuis heeft al zo’n dertig dieren opgevangen die een operatie, gespecialiseerd onderzoek of verpleging nodig hadden. Dit is dure en tijdrovende zorg, hiermee wordt het werk van andere CREAVES-centra verlicht. Er werden ook verschillende dieren vanuit Vlaamse opvangcentra overgebracht naar Pairi Daiza voor medische zorgen. 

Het ambitieuze beschermingsprogramma dat al jaren loopt in Duitsland, Pairi Daiza en in Brazilië heeft vorig jaar zijn vruchten afgeworpen. Spix ara’s, de blauwe papegaaien die officieel uitgestorven waren in het wild en bekend werden bij het grote publiek in de animatiefilm “Rio”, beginnen zich nu voort te planten in het wild! De vertegenwoordigers van deze uitgestorven soort die in 2022 in Brazilië werden geherintroduceerd dankzij de Pairi Daiza Foundation en haar partners, hebben jongen voortgebracht in hun geboortestreek. Andere Pairi Daiza Spix ara’s zullen weldra vertrekken naar Brazilië om het creëren van een stabiele populatie in het wild mogelijk te maken.

Dieren in het wild helpen… hier en elders

In de Belgische Ardennen hebben de Universiteit van Luik en de Pairi Daiza Foundation samen met verschillende andere partners het bestaande project om de populatie korhoenders in de Hoge Venen te laten aangroeien verdergezet. De soort stond in 2015 op het punt van uitsterven, met slechts 2 mannetjes en 1 vrouwtje die overbleven. Sinds 2017 worden er jaarlijks broedende exemplaren vanuit Zweden (waar ze in overvloed voorkomen) uitgezet in de Hoge Venen om de populatie te versterken. In 2023 werden ook 16 individuen uit Zweden overgebracht en dit jaar werden 2 succesvolle nesten en minstens 11 kuikens waargenomen.

Nassonia, het gezamenlijk beheerproject van het staatsbos van Saint-Michel-Freyr (1.645 ha) door het Department Nature et Forêts (DNF) en de Pairi Daiza Foundation, vierde eind 2023 zijn 5de verjaardag. Het jubileum was door de bestemming van een groot deel van het landgoed als natuurreservaat en de opname van het WWF als een van de belangrijkste partners in het Nassonia-project een echt succes.

In de zomer van 2023 werden bijna 1.000 groene boomkikkers, gekweekt in Pairi Daiza, uitgezet op beschermde sites in de Famenne en de Gaume. Sinds 2022 werkt de Pairi Daiza Foundation samen met Natagora om deze jonge amfibieën, die bijna 40 jaar geleden uit Wallonië verdwenen, opnieuw te introduceren in deze beschermde sites.

Antoine Lebrun, directeur van de Pairi Daiza Foundation: “Wij zijn verheugd dat de giften aan de Pairi Daiza Foundation zijn gestegen van 242.000 euro in 2022 tot meer dan 411.000 euro in 2023. Dit is een onschatbare bijdrage aan de 22 projecten die we over de hele wereld ondersteunen. We willen alle bezoekers die met ons samenwerken hier van harte voor bedanken“.

Pairi Daiza Foundation helpt wetenschap vooruit 

Het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek is dankzij de groeiende gemeenschap van dierenliefhebbers een steeds belangrijk wordende rol van de Pairi Daiza Foundation.
Een significant deel van de fondsen gingen naar het ontwikkelen van een vaccin tegen een acute bloedingsziekte die een olifant kan doden in 48 uur. Daarnaast werd de invloed van de impact van de opwarming van de aarde op het levenspatroon van ijsberen in Hudson Bay bestudeerd. Wilde walrussen zullen dan weer in de toekomst geholpen kunnen worden vanop afstand dankzij beeldvormingstechnieken die eerst op de walrussen in Pairi Daiza werden toegepast. Ook werd er inzicht verworven in de vocalisaties van katachtigen met behulp van bioakoestische technieken om hun identificatie in het wild te verbeteren en hun welzijn te verhogen. Het onderzoek naar de effecten van stress op de gastro-intestinale gezondheid van lemuren was in 2023. De onderzoeksprojecten die in samenwerking met Pairi Daiza worden uitgevoerd zijn talrijk en komen een groot aantal diersoorten ten goede.

Dit is ook het geval voor de noordelijke witte neushoorn, een ondersoort die in het wild bijna is uitgestorven en die de Pairi Daiza Foundation probeert te redden dankzij in-vitrofertilisatietechnieken die zijn ontwikkeld door het consortium van wetenschappers van het BioRescue Project.

Wetenschappers van het BioRescue Project namen eicellen van een vrouwelijke zuidelijke witte neushoorn in Pairi Daiza om ze te laten bevruchten met sperma van mannelijke zuidelijke witte neushoorns. Indien de bevruchtingspoging die eind 2023 succesvol blijkt te zijn bij zuidelijke witte neushoorns kan dezelfde procedure worden overwogen voor noordelijke witte neushoorns, wat op een dag misschien zal leiden tot geboortes die de soort zullen redden.

Fotocredit: Pari Daiza