Monniksgieren burgers’ zoo druk in de weer als ‘foster parents’

Het koppel monniksgieren van Burgers’ Zoo is sinds vrijdagmiddag 16 juni 2023 druk in de weer als ‘foster parents’. Vooralsnog ontfermen zij zich met verve over een geadopteerd monniksgiertje van vijftien dagen oud. De jonge vogel is in een Zuid-Frans dierenpark uit het ei gekropen en via de Belgische collega Zoo Planckendael naar Arnhem doorgereisd. Alle EAZA-dierenparken die deze vogels in de collectie hebben, werken samen in het kader van het Europese populatiemanagementprogramma voor deze giersoort. 

Van Frankrijk via België naar Nederland

Met behulp van een broedstoof heeft een dierenpark in Zuid-Frankrijk een monniksgier uitgebroed met als doel om de vogel na een kortstondige handopfok bij twee onverwante ouderdieren te introduceren. Bij deze handopfok wordt bovendien gebruikt gemaakt van poppen die exact op de ouderdieren lijken, zodat de jonge vogels zich niet op mensen gaan inprenten.

In Zoo Planckendael leeft een ervaren adoptiepaartje monniksgieren, alleen geeft dat helaas geen garantie. In dit geval accepteerde het paartje monniksgieren de jonge vogel helaas echter niet, waarna het dier is doorgereisd naar Arnhem. In Burgers’ Zoo hadden de monniksgieren net een onsuccesvolle broedpoging achter de rug en werd het jong vrijwel meteen geaccepteerd.

Op deze manier wordt de jonge monniksgier nu op de natuurlijke wijze verder grootgebracht. Zo werken de EAZA-dierenparken aan soortbehoud en leveren ze een actieve bijdrage aan herintroductieprojecten voor de monniksgier. 

Monniksgieren in het wild uitgezet

Een aantal jaar geleden heeft Burgers’ Zoo deelgenomen aan een succesvol herintroductieprogramma voor monniksgieren in Frankrijk. Jonge gieren die in dierenparken op het punt stonden om het ouderlijk nest te verlaten, zijn in een door Franse biologen zorgvuldig gemonitord herintroductieproces uitgezet in de Verdon.

Verschillende monniksgieren die in dierenparken ter wereld zijn gekomen, hebben over de jaren heen paartjes gevormd met wilde soortgenoten met jongen tot gevolg. Mede dankzij dit succesvolle herintroductieproject gaat het weer goed met de populatie monniksgieren in de Verdon. De toekomst zal uitwijzen of deze jonge vogel ook in het wild kan worden uitgezet.