innovatief vaccin tegen vogelgriep

Pairi Daiza nam een jaar geleden het initiatief om de zeldzame vogels in het Park te beschermen tegen vogelgriep, het programma werpt nu zijn vruchten af. Alle pelikanen en pauwen die werden ingeënt via het innovatieve vaccinatieprogramma in samenwerking met het Ceva Wildlife Research Fund en Sciensano zijn beschermd.

Pauwen en pelikanen stellen het goed

Sinds oktober 2021 wordt Europa geconfronteerd met een epidemie van hoogpathogene vogelgriep. Dierenparken worden ook getroffen door het risico op verspreiding van de vogelgriep. Ook in Pairi Daiza zijn er zeldzame vogels die door direct contact met mensen of indirect contact met wilde vogels besmet kunnen raken met het virus.


In november 2022 ging Alicia Quiévy, hoofddierenarts  van Pairi Daiza, op zoek naar nieuwe oplossingen, in aanvulling op de bioveiligheidsmaatregelen die al van kracht waren. Haar absolute prioriteit was gericht op het welzijn van de vogels die het meeste risico lijken te lopen in het park, zoals pelikanen en wilde pauwen. 

We hebben Sciensano, het nationale referentielaboratorium, benaderd omdat we wisten dat er onderzoek werd gedaan naar nieuwe vaccins, gezien de ongekende besmettingsimpact van de vogelgriep. We maakten een technische beoordeling van verschillende relevante opties om onze vogels te beschermen en besloten te beginnen met pelikanen en pauwen, die kwetsbaarder lijken te zijn. We kozen voor een innovatief vaccin dat veilig is voor onze dieren, wat voor ons de gouden regel is“, zegt Alicia Quiévy, Chief Veterinary Officer van Pairi Daiza. 

Na het verkrijgen van alle nodige vergunningen van de Belgische autoriteiten en het ethisch comité van Pairi Daiza om de vaccinatie uit te voeren, begon het vaccinatieprotocol in maart dit jaar met de pauwen, gevolgd door een eerste groep pelikanen. In augustus 2023 werd de rest van de pelikanen gevaccineerd. Sindsdien gaat het goed met alle gevaccineerde individuen. Alicia Quiévy, Chief Veterinary Officer van Pairi Daiza: “De ongeveer dertig gevaccineerde pelikanen en een vijftiental gevaccineerde pauwen werden geïsoleerd om deze innovatieve vaccins te ontvangen. Vandaag zijn ze allemaal teruggekeerd naar hun buitengebieden en zijn ze beschermd.” 

Mocht het vogelgriepvirus opnieuw het pluimvee in België bedreigen dan zijn deze dieren alvast beschermd tegen een nieuwe besmettingsgolf. Hoewel er nog geen test is die de effectiviteit op lange termijn van de vaccins bewijst bij zeldzame vogels,  werd bij andere soorten pluimee de werking van het vaccin al bewezen. Dat de antlichamen bij de pelikanen en pauwen in Pairi Daiza na vaccinatie dezelfde waardes laten noteren doet het beste vermoeden voor de effectiviteit van het vaccin.  

Zwartvoetpinguïns zijn aan de beurt

In 2024 is het de beurt aan de 85 zwartvoetpinguïns om te worden gevaccineerd. Aangezien hun territorium rond de vuurtoren zich in de open lucht bevindt, kunnen ook zij besmet worden door wilde vogels, zoals ganzen, die Pairi Daiza regelmatig gebruiken als verzamel- en foerageergebied.  
Het vogelbeschermingsprogramma van Pairi Daiza is een voorbeeld van concrete samenwerking met een positieve impact. Elke partij levert een echte toegevoegde waarde aan de bescherming van deze zeldzame dieren: het Ceva Wildlife Research Fund ondersteunt het project door vaccinatiecampagnes te financieren en expertise en apparatuur te leveren. Het Ceva Wildlife Research Fund is een schenkingsfonds met als doel het financieren van toegepast onderzoek gericht op het beschermen van de gezondheid van wilde dieren. Sciensano, het nationale dier- en volksgezondheidsinstituut, levert een bijdrage door te zorgen voor de noodzakelijke serologische en virologische monitoring, zoals vereist door de Belgische autoriteiten.

Fotocredit: Pairi Daiza