Een zeldzame gebeurtenis

De Europese flamingo’s in Bellewaerde Park vertonen al enkele weken nestelgedrag. Tot verwondering van de dierenverzorgers werd afgelopen dinsdag een eerste ei gelegd. Dit is zeer uniek aangezien flamingo’s niet eenvoudig tot broeden aan te zetten zijn.

De laatste broedresultaten in Bellewaerde Park dateren inmiddels van 20 jaar geleden. Dat de dierenverzorgers van Bellewaerde Park afgelopen dinsdag een ei vonden, is dan ook zeer heugelijk nieuws. De kolonie bestaat uit 20 mannetjes en 21 vrouwtjes.

Een grote groep flamingo’s is bevorderend voor de voortplanting. Bovendien is het flamingonest een cruciaal moment voor de voortplanting van het dier.

Binnen die 21 vrouwtjes zit ook, jawel hoor, Flammy. De kans dat onze bekende flamingo gebroed heeft is dus 5%. Binnenkort weten we met zekerheid of het haar ei is… wordt dus vervolgd…

Inzet voor de flamingo’s 

De komst van het ei beloont de inspanningen die de afgelopen jaren geleverd werden. Zo volgde dierenverzorger Massimo Snoeck een flamingoworkshop in Nederland waar hij bruikbare kennis opdeed. Verder investeerde het park ook in het flamingoverblijf. Het verblijf werd vergroot en voorzien van rijke klei. Om het broedgedrag in de kolonie te stimuleren werd een extra broedeiland aangelegd met klei en teelaarde.

Momenteel is het nog spannend afwachten wat de kolonie gaat doen. Of er nog nesten en eieren bijkomen en of de broedresultaten al dan niet tot jongen zullen leiden is nog de vraag.

Bron/fotocredit: Bellewaerde