Drie stokstaartjes geboren

Er zijn drie stokstaartjes geboren in DierenPark Amersfoort.

“De jongen zijn meerdere keren in het buitenverblijf gezien en spelen volop met hun vader, moeder en oudere broers en zussen”, vertelt dierverzorger Marc Belt. Dit levert schattige beelden op.

Videocredit; Dierenpark Amersfoort

Wanneer de jongen precies geboren zijn, is lastig te zeggen. De moeder verblijft enkele dagen voor en na de bevalling in de burcht, onder de grond. Na een dracht van ongeveer tweeënhalve maand komen de jongen doof, blind en kaal ter wereld. De kleine stokstaartjes zijn dan erg afhankelijk van hun familieleden. Na tien dagen openen de stokstaartjes voor het eerst hun ogen en ontdekken de jongen hun omgeving. “De hele stokstaartenfamilie neemt de zorg op zich. Dit laat zien dat het sociale dieren zijn. De roofdiertjes letten op elkaar”, vertelt Marc. Stokstaartjes zijn erg kieskeurig in het vinden van een partner. Twee jaar geleden werden er voor het eerst in twintig jaar stokstaartjes geboren. Inmiddels is dit het vierde nestje van het koppel. “Nu wij opnieuw een nestje mogen verwelkomen, bevestigt dit dat ons stokstaartjeskoppel een goede match is”, gaat Marc verder.

Met de komst van de jonge stokstaartjes is de familie opnieuw uitgebreid. Er staat altijd één stokstaartje op wacht die de hele groep waarschuwt wanneer er gevaar dreigt. Om deze reden wordt het stokstaartje ook wel de schildwacht van de woestijn genoemd. Deze oplettende dieren hebben wel negenhonderd verschillende roepen voor gevaar. Het sein ‘alles veilig’ is een lange fluittoon. Bezoekers kunnen de stokstaartenfamilie en zien en horen in DierenPark Amersfoort.