Dierenrijk verwelkomt nieuwe bewoner

Dierenrijk heeft een nieuwe bewoner: de mannelijke ijsbeer Wilbär uit Zweden. Dit nieuwe mannetje is in het kader van het Europese diermanagementprogramma naar de dierentuin in Mierlo verhuisd.

Wilbär heeft al kennisgemaakt met Frimas, de al in Dierenrijk levende vrouwelijke ijsbeer. Zij leefde hier eerst samen met mannetje Henk en hun jongen, Nivi en Elva. Inmiddels zijn Henk en Nivi vanwege het managementprogramma naar een andere dierentuin vertrokken. Ook Elva zal binnenkort naar een andere plek verhuizen, maar leeft momenteel nog samen met moeder Frimas in Dierenrijk.

Managementprogramma

IJsberen zijn kwetsbaar in de natuur en daarom hebben Europese dierentuinen voor deze soort een managementprogramma opgericht. Dit zorgt voor een gezonde back-up populatie van in de natuur bedreigde diersoorten in de parken. De coördinator van het programma houdt per dier een stamboek bij, waarin onder andere wordt bijgehouden in welke dierentuin ze zijn geboren en wie de ouders en grootouders zijn en of er bijvoorbeeld ziektes voorkomen in deze familie-lijn. De coördinator beslist op basis van deze informatie waar de ijsberen het beste kunnen leven en eventueel met wie.

Wilbär kwam afgelopen weekend aan in Dierenrijk. Het veertienjarig mannetje is vanuit de dierentuin in Orsa in Zweden verhuisd. Stephan Rijnen, hoofd dierenverzorger, vertelt: “We vinden het fijn om ons steentje bij te dragen aan het behoud van deze soort. We hopen dan ook dat we met de komst van Wilbär over een tijdje één of meerdere jongen mogen verwelkomen.”

Bedreiging

IJsberen hebben het in het wild moeilijk. De voornaamste bedreiging van de ijsbeer is de klimaatverandering. Het zee-ijs smelt namelijk in hoog tempo door de temperatuurstijging. Rijnen laat weten: “Als het zo doorgaat, zal binnen één generatie het grootste gedeelte van de Noordpool in de zomer ijsvrij zijn. IJsberen hebben ijs nodig om te overleven, aangezien ze in het water niet zo goed kunnen jagen. Ze eten voornamelijk ringelrobben en vangen deze vanaf het ijs. De dieren wachten geduldig bij een luchtgat in het ijs tot een rob naar boven komt om adem te halen en slaat dan toe. Als er niet meer voldoende ijs is, dan wordt het eten van robben bemoeilijkt.”

Daarnaast trekken ze, door de verdwijning van hun leefgebied, steeds vaker naar dorpen om hun eten bij elkaar te scharrelen. De ijsbeer komt hierdoor vaak in aanraking met de mens en overleeft deze aanvaring meestal niet.

Steun

Dierenrijk zet zich daarom niet alleen via het managementprogramma in voor de ijsbeer, maar steunt daarnaast ook Stichting Wildlife. Deze stichting zet zich in voor verschillende natuurbehoudsprojecten. Een van deze projecten is Polar Bears International en hiermee worden deze dieren en het ijs waar deze beren van afhankelijk zijn beschermd. Dit doet de stichting door educatie, onderzoek en door zich te mengen in de politiek. Op deze manier wordt geprobeerd om mensen bewust te maken over de bedreiging van de toekomst van het leefgebied van deze dieren.