DierenPark Amersfoort neemt status bedreigde diersoorten onder de loep

DierenPark Amersfoort bekijkt opnieuw de huidige status van bedreigde diersoorten. Dit doet het dierenpark op basis van de Rode Lijst van de IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources). “In DierenPark Amersfoort leven 117 diersoorten. Ruim een derde heeft een kwetsbare of bedreigde status”, vertelt educator Carlijn Speksnijder. “Wij willen bezoekers attenderen op kritieke toestanden en hun de bedreigingen laten zien.” Onlangs veranderde de status van onder andere de votsotsa en de laponderaap in negatieve zin. Maar er is ook beter nieuws: de status van de Japanse kraanvogel en de titicacakikker is verbeterd.

De votsotsa is het grootste knaagdier van Madagaskar. De status van de votsotsa is nu verslechterd naar ernstig bedreigd. “Er leven nog zo’n vijfduizend volwassen individuen op het eiland”, weet Carlijn. De knaagdieren komen voor in de bossen, maar helaas worden bomen gekapt voor landbouwdoeleinden. Daarnaast speelt verdroging, ten gevolge van klimaatverandering, een rol bij de afname van de populatie, evenals loslopende honden die votsotsa’s aanvallen. Onder de primaten wordt de laponderaap bedreigd. Deze apensoort komt voor in Zuidoost-Azië, waaronder het eiland Borneo. Carlijn: “Ook bij dit diersoort is bomenkap een veelvoorkomende bedreiging, waardoor hun kwetsbare status is verslechterd. De laponderaap behoort nu tot de bedreigde apensoorten.”

Volgens de IUCN worden ruim veertigduizend diersoorten wereldwijd met uitsterving bedreigd. Gelukkig zijn er initiatieven die de bedreigde diersoorten en hun leefgebied beschermen. De Japanse kraanvogel kreeg onlangs de status ‘kwetsbaar’. Voorheen was de vogelsoort bedreigd. Ook is er goed nieuws voor de titicacakikker waarvan de status van ‘ernstig bedreigd’ naar ‘bedreigd’ veranderde. “Natuurbeschermingsprojecten zijn hard nodig om de populaties en leefgebieden te beschermen”, stelt Carlijn. “Het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund steunt deze projecten wereldwijd.” Bezoekers kunnen deze bedreigde en vele andere diersoorten ontmoeten in DierenPark Amersfoort.