Burgers’ Zoo ziet beren op de weg.

Een viereneenhalfjarige Maleise beer is woensdag 7 februari 2024 op transport gegaan vanuit Koninklijke Burgers’ Zoo naar het Franse dierenpark van Saint-Martin-la-Plaine. Het jonge vrouwtje is voorafgaande aan het transport onder narcose gebracht door de dierenarts voor een veterinaire controle en het plaatsen van een chip. Het Arnhemse dierenpark levert met de geboorte van drie Maleise beren een belangrijke bijdrage aan het Europese populatiemanagementprogramma. Burgers’ Zoo deelt vandaag een video en foto’s van het transport. 

Een welkome stimulans vanuit Arnhem

In alle dierenparken die lid zijn van de Europese dierentuinvereniging EAZA (European Association of Zoos and Aquaria) leven in totaal slechts 34 Maleise beren: 10 mannetjes en 24 vrouwtjes. Het fokken met Maleise beren blijkt niet eenvoudig bovendien. Burgers’ Zoo levert dan ook een zeer welkome aanwas voor het Europese populatiemanagementprogramma met de geboorte van maar liefst drie beren in 2019 (respectievelijk een tweeling van het ene volwassen vrouwtje en een derde jong van het andere volwassen vrouwtje). 

Nauwe internationale samenwerking

Colchester Zoo (Engeland) coördineert het Europese populatiemanagementprogramma voor de Maleise beer, dat daarvoor jarenlang door Zoo Keulen (Duitsland) is beheerd. Eerder dit jaar vertrok één van de jonge Maleise beren al vanuit Arnhem naar een ander Frans dierenpark, Parc Zoologique de Tregomeur. Nu ook het vertrek van het tweede jong naar Saint-Martin-la-Plaine een feit is, levert Burgers’ Zoo een zeer waardevolle bijdrage aan het programma. Het derde jong blijft in Arnhem. Afhankelijk van het advies van de coördinator wordt dit dier mogelijk aan een niet-verwant mannetje gekoppeld in de toekomst. 

Schenkingen op basis van onderzoek naar bloedlijnen en DNA

Voor veel bedreigde diersoorten in EAZA-dierenparken bestaan Europese populatiemanagementprogramma’s: zogenaamde EEP’s (European Ex situ Programmes). De aangesloten parken kopen en verkopen de dieren niet, maar schenken deze aan elkaar op basis van adviezen van de coördinator van het betreffende EEP. Door geen financiële waarde aan de dieren te verbinden, wordt de internationale illegale dierenhandel buitenspel gezet door de deelnemende dierenparken. Op basis van bloedlijnen en DNA-onderzoek zorgt de coördinator van het EEP voor een genetisch zo gezond en zo gevarieerd mogelijke dierentuinpopulatie.