Bijzondere maki-geboorte in DierenPark Amersfoort

Aan het einde van de zomervakantie is er een ringstaartmaki geboren in DierenPark Amersfoort. De dierverzorgers zijn blij verrast, aangezien het jong laat in het jaar ter wereld kwam. “Het gaat gelukkig goed met de jonge maki. Moeder en jong zijn onafscheidelijk en laten zich regelmatig zien”, vertelt dierverzorger Lotte Gielen.  

Na een draagtijd van vijf maanden bevalt de moeder van een gezond jong. “Hoewel we wisten dat de moeder drachtig was, is de komst van de ringstaartmaki een leuke verrassing”, vertelt Lotte. “In voorgaande jaren werden maki’s in het voorjaar geboren. Dit maki-jong liet dus even op zich wachten.” De kleine ringstaartmaki klemt zich stevig vast aan de buik van de moeder. Over een aantal weken verplaatst het pasgeboren dier naar de rug van het vrouwtje. “Daarna gaat het maki-jong zelf op ontdekking op het eiland”, verwacht Lotte. Ringstaartmaki’s leven in sociale groepen waarbinnen een zeer strenge rangorde heerst. Vrouwen zijn de baas bij deze diersoort, de mannen stellen zich onderdanig op.  

Videocredit: Dierenpark Amersfoort

De ringstaartmaki komt in de natuur alleen voor op Madagaskar, een eiland bij de kust van Zuid-Afrika. “Helaas wordt het leefgebied bedreigd, waardoor ook de soort in gevaar komt. Steeds meer bossen waarin zij leven, worden gekapt. Ook wordt er op de maki’s gejaagd voor hun vlees”, legt Lotte uit. “We zijn daarom extra blij met de geboorte van deze ringstaartmaki in DierenPark Amersfoort.”