Bedreigde zuidelijke witte neushoorn geboren

Iedereen bij Pairi Daiza is dolgelukkig om de geboorte van een zuidelijke witte neushoorn aan te kondigen. Het gaat om een soort waarvan in het zuiden van Afrika 10.000 dieren nodeloos en brutaal gestroopt zijn voor hun hoorn, in de laatste 10 jaar. In diezelfde periode mocht Pairi Daiza in totaal vier geboortes vieren.

Op maandag 7 februari, rond 14u, is Eléonore (Ellie) voor de derde keer mama geworden in Pairi Daiza. Haar zoontje stelt het zeer goed en geniet van het gezelschap van zijn moeder. Hij heeft nog geen naam: het park zal in de komende dagen die keuze overlaten aan haar Facebook-fans.

Tijdens de eerste paar dagen heeft Ellie zich na een voorbeeldige bevalling zeer beschermend en attent getoond tegenover haar jong. In 2019 werd ze al moeder van het kleine vrouwtje Sena. In 2016 schonk ze het leven aan Sethemba Vasta, die ondertussen zijn eigen gezin mag starten in een Spaans dierenpark.

Bovenop de goede zorgen van Ellie staan het verzorgersteam en de dierenartsen van Pairi Daiza permanent paraat voor deze diersoort die elk duwtje in de rug goed kan gebruiken.

Slachtoffer van stropers

De droevige verhalen over deze subsoort (ceratotherium simum simum) in het wild zijn een extra reden om de geboorte in Pairi Daiza te vieren. Ongeveer een eeuw geleden was de soort bijna van de kaart geveegd: er bleven toen nog een handvol dieren over.

Na decennia van inspanningen zijn er vandaag ongeveer 20.000 dieren in het wild volgens de jongste telling van de Internationale Unie voor Conservatie en Natuurbehoud (IUCN). De trieste kanttekening is wel dat er in het afgelopen decennium alleen al 10.000 van deze dieren aan stropers bezweken zijn.

Stroperij kost nog nog altijd elk jaar het leven aan honderden zuidelijke witte neushoorns. Concreet wordt hun hoorn brutaal afgezaagd als een dief in de nacht, zonder gepaste verdoving. De redenen zijn genoegzaam bekend.

Geld en bijgeloof

Illegale handelaars kunnen op de zwarte markt grof geld verdienen voor een hoorn. Het gaat om bedragen die in schril contrast staan met de plaatselijke lonen.

De vraag komt van kwakzalvers die de tot poeder verpulverde hoorn aanprijzen als een lustopwekkend middel (afrodisiacum). In realiteit is de chemische samenstelling identiek aan die van mensenhaar of –nagels, en sterven ieder jaar honderden dieren een gruwelijke dood omwille van bijgeloof.

Pairi Daiza beschermt mee

Actie is voor deze dieren broodnodig – de IUCN bestempelt hen als “Near Threatened”. In het wild moeten we hen beschermen, maar ook in dierenparken. Daar kunnen dierenvrienden de ambassadeurs van de soort ontmoeten.

Met vier geboortes op tien jaar draagt Pairi Daiza actief bij aan de bewaring van het genetisch kapitaal van de zuidelijke witte neushoorn. Het kweekprogramma wordt gestuurd door een EEP (European Endangered species Programme).

Het lijkt wel alsof Ellie zich oprecht bewust is van hoe belangrijk voortplanting is: de draagtijd van een neushoorn bedraagt 16 tot 18 maanden, en dochter Sena is vandaag maar iets ouder dan twee jaar. De papa van al onze kleintjes, ook het kleine mannetje Zimba (2019) van mama Mediba, is onze trotse stier Jobi.

In afwachting van de eerste publieke verschijning van de jongste neushoorn in het park over enkele dagen, zijn Jobi, Madiba, Zimba en Sena alvast te bezoeken in The Land of Origins.