Antoine Lebrun verlaat WWF België

Antoine Lebrun verlaat WWF België om hoofd te worden van de Pairi Daiza Foundation.

Zijn expertise in het mobiliseren van goodwill voor natuurbehoud is van onschatbare waarde voor het bereiken van het uiteindelijke doel van Pairi Daiza: het verhogen van de middelen die de mensheid kan besteden aan de bescherming van het leven op Aarde.

De teams van Pairi Daiza zijn ervan overtuigd dat het mogelijk is om de ontwikkeling van mens en natuur met elkaar te verzoenen. De strijd tegen de achteruitgang van de biodiversiteit is een dringende uitdaging voor dieren, maar ook voor mensen. Niet alleen worden we geconfronteerd met het dramatisch uitsterven van te veel dier- en plantensoorten. Deze verdwijnende natuur is bovendien een bron van grondstoffen die essentieel zijn voor de menselijke activiteit en voor ons overleven, van voedsel tot huisvesting, maar ook bijvoorbeeld geneesmiddelen.

Het is de verantwoordelijkheid van ons allemaal om te handelen, door vandaag concrete acties te ondernemen om de biodiversiteit te redden. Dat is het echte doel van Pairi Daiza: proberen om samen een impact te hebben om de middelen die de mensheid kan inzetten voor de bescherming van de biodiversiteit te vergroten. De liefde van de bezoekers voor de dieren die hier bij ons leven, moet een actieve gemeenschap voeden en opbouwen die het lijden van de dieren in de hele wereld zal verlichten en de natuur zal helpen zichzelf te verdedigen.

Eric Domb, voorzitter en oprichter van Pairi Daiza en de Pairi Daiza Foundation: “Vandaag, met iets meer dan 2 miljoen bezoekers per jaar, beschikken Pairi Daiza en zijn Foundation over de financiële en menselijke middelen om concrete acties te ondernemen ter bescherming van de biodiversiteit. Zo hebben we bijvoorbeeld enkele maanden geleden een vogelsoort die in het wild volledig was uitgestorven opnieuw in zijn natuurlijke habitat kunnen herintroduceren. Maar dit is niet genoeg. Momenteel zijn de budgetten die gaan naar het behoud van soorten en biodiversiteit in de wereld bespottelijk laag. Als we de middelen van organisaties zoals het WWF, de grote Amerikaanse verenigingen en de dierentuinen bij elkaar optellen, komen we wereldwijd op slechts 2 miljard euro per jaar. Dit is niet genoeg om de echte helden te helpen, de mensen die overal ter wereld vechten om dieren te redden en hun leefgebeid te beschermen. Pairi Daiza en de Pairi Daiza Foundation willen, samen met alle mensen die dezelfde droom van harmonie delen, dit bedrag verhogen. Pairi Daiza moet een centrale plaats worden van waaruit de wil om dieren te beschermen en in vrede te laten leven zich verspreidt.”

De band tussen Pairi Daiza, dat vroeger Paradisio heette, en het WWF gaat verschillende jaren terug. In 2003 organiseerde het park en de NGO samen een tentoonstelling in de Mersus Emergo, genaamd The 6th Extinction. Sindsdien hebben de twee organisaties zeer warme contacten onderhouden. Toen de huidige directeur van de Pairi Daiza Foundation, Jean-Marie Postiaux, zijn vrijwillige vertrek aankondigde, wendde Pairi Daiza zich dan ook logischerwijs tot de directeur-generaal van WWF België, Antoine Lebrun. Een man met zijn hoofd in de sterren, maar met beide voeten op de grond. De ideale kwaliteiten om een Foundation te leiden die tot doel heeft het leven op aarde te beschermen. Antoine Lebrun is een specialist in de bescherming van levende organismen, met expertise in het mobiliseren van goodwill.

Antoine Lebrun, directeur van de Pairi Daiza Foundation: “Net als Eric Domb droom ik groots voor de natuur. Ik weet dat Pairi Daiza een plek is waar je de liefde voor het leven kunt laten ontstaan en aanwakkeren. Ik denk dat dit essentieel is. De meeste mensen zullen nooit de kans krijgen om een tijger in het wild te zien. Ikzelf, na 12 jaar bij het WWF, heb die kans nooit gehad. Iedereen de kans geven om te zien welke wonderen de biologie heeft geschapen is essentieel. Ik ben ook blij dat Eric en zijn teams zich inzetten voor de bescherming van het leven buiten het park. COP 15, de conferentie van de Verenigde Naties over biodiversiteit in december 2022, heeft verder benadrukt dat de bescherming van dieren en natuur essentieel is voor het voortbestaan van de mens. En een van de cruciale vragen is: hoe kunnen we de nodige financiële middelen mobiliseren om ze werkelijk te kunnen beschermen? Het mobiliseren van actoren uit de particuliere sector is daarbij essentieel. Daarom ben ik heel blij dat ik me bij Pairi Daiza kan aansluiten en mijn ervaring in het mobiliseren van goodwill kan inbrengen. Het is een belangrijke bijdrage die ik heb kunnen leveren aan het WWF, en natuurlijk ook aan de bescherming van het leven in de wereld.”

In deze context, waarin de financiering van natuurbehoud geleidelijk verschuift van een nichestatus naar filantropie en investeringen, zal de Pairi Daiza Foundation zich positioneren als een mogelijkheid om oplossingen te bieden voor de bescherming van de biodiversiteit.