682 verwaarloosde en in beslag genomen reptielen en amfibieën opgenomen in 2023 

De Pairi Daiza Foundation zet zich dagelijks in voor de bescherming en het behoud van diersoorten, met name reptielen en amfibieën, die in de steek worden gelaten door hun eigenaars of in beslag worden genomen door de autoriteiten. In 2023 kwamen er in de Refuge, het opvangcentrum van de Pairi Daiza Foundation, 8% minder dieren aan dan in het jaar ervoor. In 2022 werden er in de Mersus Emergo, de locatie van het opvangcentrum, 741 reptielen en amfibieën opgevangen. In 2023 is dit aantal gedaald tot 682.

Deze daling is hoopgevend maar Pascal Dortu, hoofd van het opvangcentrum van de Pairi Daiza Foundation, blijft voorzichtig: “Ook al zien we een lichte verbetering, het is nog te vroeg om te zeggen dat de houding verandert. De cijfers laten zien dat er minder roodwangschildpadden worden achtergelaten, maar we vrezen dat het aantal verwaarloosde dieren van andere soorten zou kunnen toenemen“.

In 2023 vertrouwden de autoriteiten (Politie, Brandweer, Waalse Openbare Dienst voor Dierenwelzijn en CITES) de Pairi Daiza Foundation 95 in beslag genomen exemplaren toe. Na één van deze inbeslagnames nam het opvangcentrum 7 brilkaaimannen op, tegenover slechts één in 2022. 

Met niet minder dan 600 schildpadden die zich dit jaar (net als in 2022) bij de bassins van Mersus Emergo voegden bleef het aantal opgevangen dieren hetzelfde. Het aantal opgevangen hagedissen en slangen daalde dan weer naar respectievelijk 57 en 50 exemplaren (tegenover 67 en 75 in 2022). 

Pascal Dortu benadrukt de vaak precaire toestand van de opgevangen dieren: “Bij aankomst zijn de dieren vaak ziek en ondervoed. Vooral schildpadden hebben vaak misvormde schilden. Ik noem ze ’tomaten & sla’ schildpadden, omdat hun eigenaars niet begrijpen dat ze een gevarieerde voeding (calcium, vezels, soms proteïne) en direct zonlicht nodig hebben.”

De Pairi Daiza Foundation sensibiliseert voortdurend om deze dieren niet als huisdieren te beschouwen en ze niet aan te kopen zonder er vooraf goed over na te denken. “Mensen vertellen ons steeds vaker dat ze dieren hebben “gevonden”. Kunnen we hieruit afleiden dat er een nieuwe bewustwording aan het ontstaan is? Beginnen de mensen die deze dieren kopen te begrijpen dat dit niet het beste was?” vraagt Pascal Dortu zich af.

In tegenstelling tot vorig jaar wordt de energiecrisis niet meer zo vaak aangehaald als reden voor het in de steek laten van dieren. De financiële impact blijft echter niet te onderschatten. De hoge energiekosten voor verwarming en verlichting en het gespecialiseerde materiaal zoals terraria, lampen en verwarmingselementen die nodig zijn om het welzijn te garanderen van deze dieren, mogen niet worden onderschat. 

Voor elk achtergelaten dier vraagt de Refuge daarom ook een bijdrage van €20 ten voordele van de Pairi Daiza Foundation. Hoewel deze bijdrage bescheiden is, helpt het om de leefomstandigheden van de opgevangen dieren te verbeteren. In 2023 konden met dit geld nieuwe terrariums worden gekocht voor het comfort van de baardagamen.

Oproep naar vrijwilligers

Het hele jaar door nodigt de Pairi Daiza Foundation vrijwilligers uit om deel te nemen aan natuurbeschermingsacties. Ze wil ook bezoekers bewust maken van projecten ter bescherming van diersoorten. Om meer over deze initiatieven te weten te komen surft u best naar de website van de De Pairi Daiza Foundation.