623 reptielen gered

In 2021 werden 623 reptielen – schildpadden, slangen, hagedissen en krokodillen – opgevangen in het opvangcentrum van de Pairi Daiza Foundation. Deze dieren zijn door hun eigenaars in de steek gelaten of door de autoriteiten in beslag genomen. Het gaat over 146 dieren meer dan in 2020.

Sinds 2003 herbergt de Mersus Emergo, een gigantische replica van een walvisvaarder waarin de de Pairi Daiza Foundation een opvangcentrum voor reptielen onderbracht, duizenden achtergelaten of in beslag genomen reptielen en amfibieën. Elk jaar weer schrijnend. Te veel dieren worden toevertrouwd aan de teams van de Foundation.
Onder hen een indrukwekkend aantal geelwang- of roodwangschildpadden (Trachemys scripta scripta/elegans). In 2021 behoorden 61% van de aangekomen reptielen, d.w.z. 382 dieren, tot deze schildpadsoort. Als de Pairi Daiza Foundation hen geen plek aanbood werden was euthanasie de volgende optie voor 382 schildpadden.

Deze soort wordt door de Europese, Belgische en Waalse wetgeving erkend als een “uitheemse invasieve soort”. Ze wordt niet meer vrij verkocht in dierenwinkels, zoals enkele jaren geleden wel nog het geval was.
Nog altijd worden veel van deze schildpadden door hun eigenaars in het wild achtergelaten wanneer zij een bepaalde grootte bereiken. Daar wacht hen een tragische dood, of brengen ze schade toe aan plaatselijke ecosystemen zoals vijvers.

Ook vorig jaar werkte het opvangcentrum van de Pairi Daiza Foundation nauw samen met de politie en de douanediensten, die regelmatig reptielen in beslag nemen in het kader van gerechtelijke procedures.
Bij de dieren die in 2021 werden gered, horen ook nog 181 schildpadden van andere soorten, 29 slangen, 29 hagedissen en zelfs… 2 kaaimannen.

Een ministrieel besluit in Wallonië van 21 februari 2021 zou het mogelijk moeten maken om het aantal reptielen in de verkoop terug te dringen en het houden van sommige
reptielen aan vaste normen te onderwerpen. Bij het decreet wordt een zogenaamde “positieve” lijst opgesteld waarop alle reptielen staan vermeld die zonder vergunning mogen worden gehouden. Reptielen die niet op deze lijst staan, zijn verboden, behalve in geval van specifieke goedkeuring.

Dieren in een erbarmelijke toestand

Er komen nog te veel schildpadden in de opvang aan met een beschadigd of misvormd schild. Dit probleem doet zich voor wanneer de schildpad tijdens zijn groei niet voldoende gevarieerd voedsel krijgt en niet voldoende aan de zon wordt blootgesteld.
Indien het schild van een schildpad om die reden is vervormd, zijn de oplossingen helaas erg beperkt.
Het opvangcentrum van de Pairi Daiza Foundation biedt deze schildpadden dan het best mogelijke toevluchtsoord en heel wat extra zorg, warmte en toewijding.
Pascal Dortu, hoofd van het opvancentrum van de Pairi Daiza Foundation: “De aankoop van een nieuw huisdier is een belangrijke beslissing. Helaas is het publiek zich niet voldoende bewust van de behoeften van deze dieren. Het is van essentieel belang om hen dagelijks te verzorgen. We waarschuwen iedereen: als u problemen hebt met het voederen of verzorgen van uw huisdier, laat de situatie dan niet uit de hand lopen. Vraag advies aan een dierenarts.”
Bewustmaking is essentieel voor gedragsverandering. Pairi Daiza en haar Foundation werken hier elke dag aan. In de Mersus Emergo, in het hart van het park, kunnen bezoekers kennismaken met de dramatische levensverhalen van sommige dieren. Pairi Daiza en haar Foundation willen samen de aandacht vestigen op de rijke biodiversiteit die ons omringt, een sterkere verbondenheid met