51 teruggekeerde witte ooievaars

De grote groep witte ooievaars verwacht ZOO Planckendael eind februari, begin maart om de lente te verwelkomen. Maar nu al vliegen er maar liefst 51 vogels, toch zo’n 25% van de ooievaarskolonie, in het park rond. Deze ooievaars kozen voor lokale omzwervingen en vonden genoeg voedsel in de omgeving. Ze zijn hoogstens enkele honderden kilometers verder getrokken. Ze zijn de grote overtocht naar het zuiden niet gestart.

Na het broedseizoen in het najaar, vertrekken de meeste volwassen vogels, individueel of in groep, naar warmere oorden waar volop voedsel voor hen is. Dit jaar zag ZOO Planckendael vanaf half november de eerste koppeltjes en sommige enkelingen mondjesmaat al terugkeren. Dit gebeurt heel onopvallend en is eigenlijk enkel waarneembaar door heel vroeg of heel laat op de slaapplaatsen te observeren.

De vogels foerageren in de natte weilanden rondom ZOO Planckendael op zoek naar wormen en andere kleine insecten. Ze komen in de donkere wintermaanden pas heel laat, bij schemerlicht, toe om op hun nest te gaan slapen. Vaak doen ze dat in groep. “Het is best indrukwekkend om in de laatste winterse zonnestralen een groep ooievaars over je heen te zien scheren naar hun slaapplaatsen. Vaak met een blote sterrenhemel en een prachtige maan en koude tenen staan we dan in het donker de nesten gade te slaan en observeren we of er al nieuwe dieren zijn toegekomen”, vertelt verzorger Olivier.

Half november telde ZOO Planckendael twaalf ooievaars. Een maand later, op de jaarlijkse landelijke winterinventarisatie zaten er 29 dieren op de slaapplaatsen en bij de jaarwisseling tikte de teller 42 dieren aan. Half januari leven er maar liefst 51 ooievaars in ZOO Planckendael. In het broedseizoen telt de ooievaarskolonie rond de 200 volwassen vogels, dus nu is er al 25% van de kolonie teruggekeerd.

Dit verschijnsel van vroeg terugkerende vogels zien we ook in de rest van Vlaanderen. De zachte en natte winter, zonder bevroren bodems, was gunstig voor hun

voedselvoorziening. Zolang de dieren zelf voldoende beschermd zijn door hun verenkleed en niet nat worden tot op het bot, kunnen ze in goede conditie een winterprik aan. Bij stormweer zitten de vogels overdag uit de wind in de weilanden en zo sparen ze hun energie. Helaas hebben de vele winterstormen wel wat schade aan hun slaapplaatsen berokkend.

De grote terugkeer van de overige 150 vogels verwacht ZOO Planckendael eind februari en begin maart. Dan start in ZOO Planckendael ook het grote geklepper, de opbouw en het verfraaien van de nesten en worden de liefdesbanden tussen de koppels weer aangehaald.

Fotocredit; Zoo Planckendael